arabic عربي زيغ الصبغي الواحد زيغ ضمن الصبغي
english إنجليزي homosomal aberration (intrachromosomal aberration)
french فرنسي aberration homosomale (aberration intrachromosomique)
comment تعليق